Slaapcoaching

Slaap coaching

Wat is slaap coaching ? 

Een slaap coach begeleidt je specifiek bij slaapproblemen. Slaapproblemen komen heel vaak voor en blijven vaak onopgelost omdat de meeste gezondheidsprofessionals niet getraind zijn om op dit specifieke gebied te ondersteunen. 

Het primaire doel als getrainde slaapcoach is om met mensen de broodnodige psycho-educatie over slapeloosheid te delen en hen te ondersteunen tijdens het hele proces om slaapgerelateerde angst te begrijpen terwijl ze hun leven weer oppakken.

Slapeloosheid wordt veroorzaakt door specifieke denkpatronen waarbij slaap een heel andere betekenis krijgt dan de neutrale blik die het gewoonlijk heeft. Samen worden deze geconditioneerde denkpatronen uitgedaagd.

Onze slaapcoach is ervan overtuigd dat men met de juiste kennis en ondersteuning deze innerlijke strijd volledig achter zich kan laten.

Free AI Website Software