bioresonantie-artikel

Wat is bioresonantie?


Het woord ‘bio’ betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. ‘Resonantie’ is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’, wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger.

Van dit principe wordt gebruik gemaakt bij bioresonantie. Uitgangspunt is dat alle materie in de natuur een eigen trillingsfrequentie heeft. Dit geldt ook voor (de structuren van) het menselijk lichaam. Deze zwakke electro-magnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. Het is deze lichaamseigen informatie die bij bioresonantie gebruikt wordt; zowel om inzicht in de klachten te krijgen als ook om mee te behandelen.


Ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen. Het is dus belangrijk om deze besturing van het lichaam in evenwicht en onder controle te krijgen.
Ook de in het lichaam opgeslagen frequenties van vreemde stoffen, zoals bijvoorbeeld amalgaam, bacteriën, virussen en ontstekingen kunnen dit frequentiebeeld verstoren .


HOE WERKT BIORESONANTIE ?

Door middel van frequenties meet dit toestel je hele lichaam door en vertaalt wat het heeft gevonden via complexe algoritmes in een handige software.

In het apparaat worden door een filter de harmonische en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Met behulp van het meetapparaat worden goede (harmonische) trillingen versterkt waardoor organen en orgaansystemen worden gestimuleerd en ondersteund. Het is ook mogelijk om schadelijke of verstorende (disharmonische) trillingen te verzwakken of uit te doven, waardoor het lichaam zich weer kan herstellen.


Je kan een bioresonantietest zien als een ‘overzichtsmap van je lichaam’. Na de test weet je wat je cellen allemaal aan het doen zijn – welke stoffen je teveel of te weinig in je lichaam hebt en welke voedingsmiddelen je best in de kast laat staan.

Bioresonatietherapie kan ondersteunend werken bij een grote verscheidenheid aan klachten. Voedselintoleranties, spijsverteringsproblemen, chronische pijn en vermoeidheid, slapeloosheid, angsten, gedragsveranderingen bij kinderen,….

Het testen met bioresonantie is volkomen pijnloos en daarmee geschikt voor kinderen (ook baby’s) én volwassenen.

Hoe gaat dat tijdens een consult ?

Een eerste consult bestaat meestal uit een vraaggesprek over uw gezondheidsklachten en uit een aantal testen. Het doel is een overzicht te krijgen van uw totale gezondheidssituatie. De test brengt bijvoorbeeld aan het licht of er bepaalde orgaansystemen verzwakt zijn, of u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen (voeding, pollen) of dat er van andere belastingen sprake is (schimmels, bacteriën, virussen). De bioresonantietesten kunnen ook extra informatie geven bij het adviseren of uittesten van voedingssupplementen.

Hoe lang duurt een consult ?

Tijdens het eerste consult zal de bioresonantie therapeut trachten zo veel mogelijk alle relevante verstoringen in kaart te brengen. Deze intake, samen met een test, duurt ongeveer een uur. Vervolgconsulten duren meestal 45 minuten.


Onze therapeuten zijn geschoold om een goede werkdiagnose te stellen zodat we, in overleg met u, kunnen bepalen welke therapie het meest geschikt is voor uw klacht. Neemt u bij twijfel over welke therapie passend is contact met ons op.

AI Website Generator